Розмір тексту

Огляд новорічних податкових змін (частина 2 з двох)

В першу частину не все попало. Тому тут продовження.

209.2.4. Сільськогосподарські підприємства - суб'єкти спеціального режиму оподаткування у строки, встановлені цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань, повинні забезпечити перерахування на їхні рахунки у системі електронного адміністрування податку, зазначені у підпункті 209.2.1 пункту 209.2 цієї статті, коштів у розмірі, достатньому для перерахування до державного бюджету та на спеціальний рахунок, на підставі поданої податкової декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування протягом звітного (податкового) періоду.

Проведення сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування розрахунків з бюджетом за іншими операціями, здійсненими протягом звітного (податкового) періоду не в межах спеціального режиму оподаткування, здійснюється у порядку, передбаченому статтею 200 цього Кодексу.

***

КОМЕНТАР (до п. 209.15.1):

Фактично сільгосппідприємство спецрежимник повинно вести окремий податковий облік ПДВ (податковий кредит і зобов’язання) за трьома групами сільгосптоварів/послуг – виробництво і продаж:

1.зернових і технічних культур;

2.продукції тваринництва;

3.усіх інших сільгосптоварів/послуг.

Якщо ж якісь придбані товари/послуги використовуються одночасно в усіх трьох групах, то потрібно податковий кредит розподіляти за цими трьома групами – відповідно до питомої ваги продажу товарів/послуг відповідної групи у загальному продажу сільгосптоварів/послуг за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

209.15.1. виробничі фактори, за рахунок яких сформовано податковий кредит:

а) товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва, а частково для інших товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.

***

209.19. З метою застосування пункту 209.2 і підпункту 209.15.1 пункту 209.15 цієї статті:

зернові культури - зернові культури товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД;

технічні культури - технічні культури товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД;

продукція тваринництва - продукція товарних позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД.

***

КОМЕНТАР (до п. 4 ч. 2 розд. ХІХ):

З 01.01.2017 р. спецрежим ліквідовується.

Тобто, з 01.01.2017 р. сільгосппідприємства повинні будуть перейти на загальну систему оподаткування – платити податок на прибуток. Або ж перейти на єдиний податок третьої групи, якщо він на той момент збережеться і сільгосппідприємство буде відповідати відповідним критеріям.

ХІХ "Прикінцеві положення":

2. Визнати такими, що втратили чинність:

… 4) з 1 січня 2017 року стаття 209 цього Кодексу;

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

***

КОМЕНТАР (до п. 267.2.1):

(750 х 1378 = 1 033 500 грн.)

Тобто, зараз транспортний податок слід платити, якщо авто менше п’яти років і його середньоринкова вартість понад 1 033 500 грн.

Для конкретної машини таку вартість визначить КМУ.

267.2. Об'єкт оподаткування

267.2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ (ОРЕНДНА ПЛАТА)

***

КОМЕНТАР (до п. 288.1, п. 6 підр. 6 розд. ХХ):

Зараз для сплати орендної плати вже не потрібно, щоб договір оренди було зареєстровано.

Уклали договір оренди – і вперед платити орендну плату.

***

Для визначення індексації нормативної оцінки землі з метою визначення суми плати за землю (в т.ч. орендної плати) станом на 01.01.2016 р., до проіндексованої на 01.01.2015 р., за 2015 р. застосовується індексація 120%.

Стаття 288. Орендна плата

288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

***

Підрозділ 6. Особливості справляння плати за землю

6. Встановити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується із значенням 120 відсотків.

***

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ (ДЛЯ СІЛЬГОСПНИКІВ)

КОМЕНТАР (до п. 292.1.1; п. 293.9):

Для сплати єдиного податку факт реєстрації/нереєстрації договорів оренди вже не має значення. Уклали договір – платіть податок.

***

Ставки єдиного податку збільшено майже вдвоє

292 1.1. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

***

293.9. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,81;

293.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,49;

293.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49;

293.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,16;

293.9.5. для земель водного фонду - 2,43;

293.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5,4.

***

КОМЕНТАР (до п. 5 підр. 8 розд. ХХ):

З метою оподаткування єдиним податком нормативна грошова оцінка земельних ділянок за 2015 р. не індексується. Тобто, вона приймається на рівні 01.01.2015 р.

Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку

5. Встановити, що у 2016 році база оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарських товаровиробників) визначається з урахуванням таких особливостей:

1) для сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу;

2) для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) базою оподаткування є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня 2015 року відповідно до порядку, встановленого розділом XII цього Кодексу.

ПДФО

***

КОМЕНТАР (до ст. 167):

Основна ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена в єдиному розмірі – 18%.

А не так, як раніше – 15% і 20%, залежно від суми доходу.

Стаття 167. Ставки податку

167.1. Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

167.2. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом.

167.3. Ставка податку може становити 0 відсотків бази оподаткування у випадках, прямо визначених цим розділом.

167.4. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо перевищення суми пенсії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), щомісячного довічного грошового утримання, визначеної у підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього розділу, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:

167.5.1. 18 відсотків - для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування (крім зазначених у підпункті 167.5.2 цього пункту);

167.5.2. 5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування);

167.5.3. у цьому розділі термін "пасивні доходи" означає такі доходи:

проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;

проценти на вклад (депозит) у кредитних спілках;

інші проценти (у тому числі дисконтні доходи);

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

плата (відсотки), що розподіляється відповідно до пайових членських внесків членів кредитної спілки;

дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом у результаті викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості;

дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;

відсотки (дисконт), отриманий власником облігації від їх емітента відповідно до закону;

дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку у результаті викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;

інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти;

роялті;

дивіденди.

167.6. Виключено.

***

ЄСВ

***

КОМЕНТАР "Інтерактивної бухгалтерії":

Єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону про ЄСВ, установлюється в розмірі 22% до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування ЄСВ. Утримання ЄСВ із доходів застрахованих осіб більше не здійснюється.

***

Незмінними лишилися ставки нарахування ЄСВ, визначені ч.ч. 13–14  ст. 8  Закону про ЄСВ (чинної до 31.12.2015 р. редакції) для:

підприємств, установ та організацій, у яких працюють інваліди, яка встановлюється в розмірі 8,41% бази нарахування ЄСВ для працюючих інвалідів;

***

Максимальна й мінімальна база нарахування ЄСВ

Розмір максимальної величини бази нарахування з 1 січня 2016 року підвищено до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб і вона становить: 1378 грн × 25 = 34450 грн.

Єдиний внесок, як і раніше, нараховують у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (ч. 3 ст. 7 Закону про ЄСВ).

Мінімальна база нарахування ЄСВ. У разі якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінзарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінзарплати та ставки єдиного внеску:  із 1 січня 2016 року — 1378 грн × 22% = 303,16 грн (абз. 2 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

При цьому на нараховану фізособам зарплату (доходи) не за основним місцем роботи ЄСВ нараховують на визначену базу нарахування ЄСВ незалежно від її розміру. Тобто при нарахуванні ЄСВ на зарплату (лікарняні, декретні) сумісників вимога щодо визначення бази нарахування ЄСВ із розрахунку не менше мінзарплати не застосовується (абз. 3 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Про автора

Олександр Золотухін

Олександр Золотухін

Організатор Дискусійного клубу Полтава

947
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему