Розмір тексту

Міжнародні системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів – основа майбутнього

Сьогодні системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично в усьому світі. Це надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати такі продукти. Запровадження систем управління безпечністю харчових продуктів вимагає законодавство Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу. Наприклад. В Україні застосовують систему ХАССП (НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points).

Таку сертифікацію підприємства здійснюють на добровільній основі, демонструючи відповідність нормативним вимогам, гарантуючи безпечність продукції та підвищуючи довіру з боку споживачів та органів контролю. Але це важливо для всіх підприємств, які займаються виробництвом або введенням  в обіг харчових продуктів. До того ж, цього вимагають Закони України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та «Про дитяче харчування».

Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР надає підприємству низку переваг:

  • гарантує випуск безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;
  • належним чином керує всіма небезпечними чинниками, які загрожують безпечності харчових продуктів – запобігає, усуває чи мінімізує їх;
  • гарантує, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання;
  • забезпечує належні гігієнічні умови виробництва у відповідності до міжнародних норм;
  • укріпляє довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що виробляється, та підвищує імідж підприємства;
  • розширює мережу споживачів продукції та допомагає вийти на закордонні ринки;
  • підвищує відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та забезпечує розуміння всіма робітниками підприємства першочергової важливості аспектів безпечності продукції

Як впроваджують системи НАССР та ISO на Полтавщині

На початок цього року 72 підприємства та ФОПи області, які здійснюють виробництво харчових продуктів, впровадили або розпочали роботу із впровадження міжнародних систем управління якістю та безпечністю. Тобто працюють за вимогами та стандартами, що базуються на принципах НАССР. Лише за минулий рік їх кількість збільшилася на 7 підприємств.

Такі системи менеджменту безпечності продукції впровадили 66 підприємств усіх підгалузей харчової промисловості Полтавської області. Зокрема, молокопереробної – 17 підприємств, м’ясопереробної – 5, цукрової – 6, олійно-жирової – 8, борошномельно-круп’яної – 2, хлібопекарської – 6, кондитерської – 10, пиво-безалкогольної – 5. Є на Полтавщині й підприємства, що мають по дві системи – це система управління якістю (відповідно до вимог ISO серії 9000) і система управління безпечністю харчових продуктів (відповідно до вимог ISO серії 22000 або ДСТУ 4161).

Система постійно діючих процедур, заснованих на принципах аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), застосовується на 61 підприємстві. В тому числі, відповідно до вимог ІSO 22000 – на 56 підприємствах, до вимог ДСТУ 4161 – на 5 підприємствах. 

Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємстві – тривалий процес, який стосується всіх служб і всього персоналу. Він не обмежується лише розробкою документації та наведенням елементарного порядку на виробництві. Для запровадження дієвої системи управління безпечністю харчових продуктів необхідне, передусім, навчання найвищого керівництва, групи НАССР, персоналу, що виконує роботи, які впливають на безпечність продуктів та осіб, відповідальних за здійснення оперативного контролю. Може виникнути потреба в зміні технологічних процесів або методів пакування, перегляді вимог до постачальників сировини та матеріалів, або навіть і в заміні виробничого устаткування чи переплануванні приміщень.

Але найважливішим, мабуть, є те, що в процесі запровадження системи змінюється психологія працівників усіх рівнів, приходить усвідомлення важливості питань, пов'язаних із безпечністю продукції, формується розуміння того, яким має бути сучасне управління організацією, щоб досягнути найбільшої результативності щодо убезпечення харчових продуктів.

Відповідати на питання буду тут

Про автора

Роман Товстий

Роман Товстий

Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації

29
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему