Розмір тексту

Про перспективи використання нульової технології обробки ґрунту No-Till

Зараз в Україні набуває популярності досить незвичайна система землеробства — No-Till, тобто нульовий обробіток ґрунту. Це не лише відмова від оранки, а й покриття поверхні землі шаром подрібнених рослин. Власне, переклад No-Till з англійської й означає «Не орати». Тож сьогодні розповім про переваги та недоліки цієї технології.

Що таке система нульового обробітку ґрунту (No-Till)?

Це сучасна система землеробства, за якої не проводять оранку, а поверхню землі вкривають шаром спеціально подрібнених залишків рослин — пожнивних решток (мульчею). Оскільки верхній шар ґрунту не пошкоджується, така система землеробства запобігає водній та вітровій ерозії ґрунтів, а також значно краще зберігає вологу.

Головний принцип No-Tillполягає у використанні природних процесів, які відбуваються в ґрунті. Наприклад, традиційну плужну обробку прихильники цієї технології вважають не тільки непотрібною, а й шкідливою. Неоране поле на 1-2 метри вглиб пронизане мільярдами капілярів, що залишилися після коренів однорічних рослин або утворилися в результаті життєдіяльності різних організмів. По цих тонких, але глибоких, ходах землю насичує волога. А взимку вона там замерзає і розриває канали. Так відбувається природне розпушування і насичення ґрунту киснем.

У традиційній технології обробки ґрунт готується до сівби механічною обробкою, оранкою. Земля обробляється для того, щоб створити насіннєве ложе з однорідним ґрунтом, придатним для використання звичайних сівалок. За допомогою оранки в землю перемішуються пожнивні залишки, а поле зачищається від бур'янів. Однак, крім значних витрат часу, роботи й ресурсів, механічний обробіток ґрунту призводить до ерозії і деградації ґрунту.

Головні принципи нульової технології

Головні принципи технології No-Till такі:

 • забезпечення на території постійного рослинного покриву;
 • мінімальний механічний вплив на ґрунт; 
 • адаптовані сівозміни;Означені принципи деталізуються наступним чином;
 • відмова від полицевої оранки, культивації, боронування тощо; 
 • відмова від внесення органічних добрив (замість них використовуються рослинні рештки від основних, пожнивних і покривних культур);
 • заборона спалювання рослинних решток;
 • внесення мінеральних добрив і засобів захисту одночасно із сівбою польових культур або знаряддями, що не руйнують ґрунт;
 • використання спеціальних сівалок тощо.

Одним із базових наукових положень при нульовому обробітку є обов'язкове залишення всіх рослинних решток на поверхні та рівномірне їхнє розміщення на полі. Щоб рослинні рештки виконували своє завдання, з ними необхідно цілеспрямовано працювати, тобто ретельно подрібнювати.

 Основні переваги та недоліки сучасної технології землеробства Nо-Till

До основних переваг використання нульового обробітку ґрунту відносять: 

 • економію ресурсів – пального, трудозатрат, часу, зниження амортизаційних витрат; 
 • зменшення трудомісткості процесу;
 • відновлення та збереження родючого шару ґрунту – зниження або й навіть повне запобігання ерозії ґрунтів;
 • накопичення вологи в ґрунті, що особливо актуально в умовах степу, й, відповідно, помітне зниження залежності врожаю від погодних умов;
 • збільшення урожайності культур за рахунок вищезазначених факторів.

До речі, у таких розвинених країнах, як Канада, за технологією No-Till обробляється понад 50% земель. А за даними іноземних дослідників, ефект пригнічення проростання насіння починає проявлятися із кількості пожнивних решток 3000 кг/га і зростає приблизно до 12% на кожні додаткові 1000 кг/га решток.

Особливо варто відзначити перспективність розвитку нульової технології у степових районах України, так званих районах «ризикованого землеробства». Збереження вологи в ґрунті є основним завданням у такій кліматичній зоні. Технологія No-Till в комплексі з сівалкою «Сіва» СЗМ 3,6 No-Till teсhnology дозволить Вам зберегти вологу, яка є в ґрунті, витримати глибину загортання насіння та отримати дружні сходи.

Має ця технологія і свої недоліки. Зокрема, система нульового обробітку непридатна на надміру зволожених, заболочених ґрунтів. У таких місцях вона може використовуватися лише за умови створення хороших дренажних систем. Відповідно, на таких ґрунтах доцільно або ж вести сільське господарство традиційним способом з оранкою, або ж вкладати значні кошти в дренаж ґрунтів.

Відносним недоліком системи нульового обробітку ґрунту також є її відносна складність та необхідність суворого дотримання агрокультури. Сівозміни, види та норми використання отрутохімікатів тощо мають бути підібрані спеціально для конкретного господарства з урахування клімату, ґрунтів, звичних у цій місцевості бур’янів і шкідників та інших факторів.

В Україні дуже розвинута ланка землеробства, і напрямок обробітку ґрунту мав свій тривалий і складний розвиток. Історично склалося, що територія нашої держави належить до одного з ранніх осередків зародження мотижного, а згодом плужного землеробства. Втім, прогрес не стоїть на місці. І необхідно бути відкритими до нового, пробувати застосовувати різні технології та рухатись вперед, спираючись на досвід минулих рок

Відповідати на питання буду тут

Про автора

Роман Товстий

Роман Товстий

Заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації

29
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему