28.06.2016 | 14:46

Загальні засади Конституції України, які важко сприймати всерйоз

Хотів проаналізувати Конституцію, і вибрати статті, які державною владою не виконуються. Але, прочитавши лише перший розділ, стало очевидно, що не виконується кожна друга стаття...

Ось статті розділу І "Загальні засади", які зовсім не відповідають дійсності:

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Стаття 15. Цензура заборонена.

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей...

Тож, у країні, де більшість не шанує закон і живе по понятіях, де прокурори купаються у діамантах, а судді стають мільйонерами, де правоохоронців називають мусорами, де править влада грошей і сили, де чиновники корумповані, а політики продажні, святкувати день конституції - якось сумнівно...

Про автора
Віталій В'юн
Полтавщина
Віталій В'юн
50
Останні публікації