Розмір тексту

Про компенсацію витрат власників житла, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб

Інформація про те, що особи, які надали своє житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб, зможуть отримати компенсацію витрат, пов’язаних з таким розміщенням, з’явилася ще на початку березня. 

Однак, остаточні порядок та механізм отримання такої компенсації були відпрацьовані урядом тільки наприкінці квітня. 

З огляду на це та враховуючи значну кількість внутрішньо переміщених осіб, яких прийняла наша область, питання компенсації витрат власників житла за розміщення внутрішньо переміщених осіб є досить актуальним, а тому потребує детального висвітлення.

Для зручності сприйняття інформації спробую окреслити порядок та основні особливості отримання компенсації у форматі "питання-відповідь".

Яким правовим документом передбачено компенсацію витрат власників житла за розміщення внутрішньо переміщених осіб? 

Порядок здійснення компенсації регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 333 “Про затвердження порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року).
 

Чи мають право отримати компенсацію власники житла, які надали його внутрішньо переміщеним особам на платній основі?

Ні. Порядком передбачено, що компенсація витрат надається тільки у разі безоплатного тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви здаєте квартиру, будинок або будь-яке інше житло за плату, то ви не маєте права на отримання компенсації.

Компенсація надається за розміщення будь-яких внутрішньо переміщених осіб чи є якісь винятки?

Компенсації витрат надається за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які після введення 24 лютого 2022 року воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться воєнні (бойові) дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”. До цього переліку (станом на 05 травня 2022 року) увійшли: Волинська область Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Запорізька область, Київська область, м. Київ, Луганська область, Миколаївська область, Одеська область, Сумська область, Харківська область, Херсонська область, Чернігівська область. 

Компенсація не надається за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які є членами сім’ї особи, котра здійснює таке розміщення. 

Компенсація надається виключно за розміщення осіб, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Хто має право на отримання компенсації? 

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України віком від 18 років, які є: 1) власниками житла або їх представниками (наприклад, мають довіреність від власника на представництво); 2) наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності; 3) спадкоємцями, які прийняли спадщину.

Щодо останньої категорії осіб, які мають право на отримання компенсації — спадкоємців, які прийняли спадщину, слід зазначити наступне. Як бачимо, вказані особи не ототожнюються з власниками житла. Скоріш за все, в цьому випадку мається на увазі, що право на компенсацію має особа, яка вже подала нотаріусу заяву про прийняття спадщини, але ще не отримала свідоцтво про право на спадщину, тобто не стала власником спадкового майна. Однак, урядом у постанові від 19 березня 2022 року № 333 не визначено, які документи мають надаватися такою особою на підтвердження прийняття нею спадщини. У постанові зазначено тільки про необхідність подачі, разом із заявою на отримання компенсації, документів, які підтверджують право власності або користування житловим приміщенням. З огляду на це, з метою формування однакової практики застосування законодавства та уникнення можливих непорозумінь є необхідність у наданні урядом роз’яснень з приводу документів, які має подати спадкоємець, який прийняв спадщину, для отримання компенсації витрат за розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Чи потрібно якимось чином реєструвати житло, яке надається для розміщення внутрішньо переміщених осіб або ж повідомляти про нього органи влади? 

Відомості про приміщення, які доступні для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб вносяться особами, які розмістили таких осіб до веб-ресурсу “Прихисток”. 

На підставі зазначених відомостей виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, формують реєстр житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб, у відповідній адміністративно-територіальній одиниці та/або громаді. Наявність відомостей про житлові приміщення у зазначеному реєстрі не є обов’язковою умовою отримання компенсації особами, що розмістили внутрішньо переміщених осіб. 

Куди та з якими документами потрібно звернутися для отримання компенсації?

Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця повинна подати до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за місцем розташування житлового приміщення заяву про отримання компенсації витрат за формою згідно з додатком 1 до постанови від 19 березня 2022 року № 333. У заяві необхідно зазначити: ПІБ, РНОКПП та контактний номер особи, яка надала житло для розміщення внутрішньо-переміщених осіб, адресу такого житла, місяць 2022 року за який має бути надана компенсація, ПІБ внутрішньо переміщеної особи, яка проживає у житлі, її контактний номер телефону, дату та номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, соціальний статус внутрішньо переміщеної особи (особа з інвалідністю, одинока матір тощо), кількість днів у відповідному місяці протягом яких внутрішньо переміщена особа прожила у вашому житлі, номер банківського рахунка для перерахування суми компенсації (за стандартом IBAN).

Підписанням заяви на отримання компенсації особа, яка розміщує внутрішньо переміщених осіб, підтверджує факт відсутності у неї заборгованості за житлово-комунальні послуги, що також є обов’язковою умовою для отримання компенсації. 

До заяви мають бути додані: 1) документ, який посвідчує особу та 2) документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника. 

Заява подається в паперовій або в електронній формі (на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради).

Чи можуть відмовити у виплаті компенсації?

Протягом строку розгляду заяви на виплату компенсації уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради проводять перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, паперових та електронних документів, що посвідчують особу, а також свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документів, що підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний статус. У разі коли за результатами перевірки встановлено факт надання у заяві недостовірної інформації, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради приймає рішення про відмову у виплаті компенсації.

Який розмір компенсації? 

Сума компенсації за кожен день проживання однієї внутрішньо переміщеної особи визначається на рівні 14,77 гривні.Тобто, в середньому, за один місяць проживання однієї внутрішньо переміщеної особи розмір компенсації складатиме 450 гривень.

Протягом якого строку має бути виплачена компенсація?

Компенсація має бути виплачена до кінця місяця наступного за звітним (наприклад компенсація за травень має бути виплачена до кінця червня).

Чи можна отримати компенсацію в готівковій формі? 

Ні. Постановою від 19 березня 2022 року № 333 передбачено, що компенсація виплачується виключно в безготівковій формі на банківський рахунок отримувача. 

Кошти, що отримані в якості компенсації, мають бути витрачені виключно на оплату житлово-комунальних послуг? 

Ні. Жодних обмежень щодо розпорядження коштами, які отримані в якості компенсації витрат за розміщення тимчасово переміщених осіб, законодавством не передбачено.

Чи потрібно інформувати органи влади про розміщення внутрішньо переміщених осіб, зміну їх кількості, припинення їх розміщення? 

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати заяву в довільній формі до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за місцем розташування житлового приміщення, у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) кожної з розміщених осіб. Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов’язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у цьому житловому приміщенні. Заяви можуть бути подані в паперовій або в електронній формі на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. На підставі зазначених заяв виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вносять зміни до реєстру житлових приміщень, доступних для безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб у відповідній громаді.

На моїй сторінці у Facebook ви можете прочитати багато інформації щодо юридичних питань, які стосуються земельних, майнових, сімейних, трудових та інших відносин. Знайти корисні інструкції, а також - проконсультуватися зі мною. Переходьте за посиланням, додавайтеся в друзі! І пам'ятайте - тільки законні дії дадуть результат!

Разом ми сильні та непереможні! Слава Україні!

Про автора

Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему