Розмір тексту

Громадська рада?

Що таке громадська рада?

Громадська рада – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, при обласній, міській, районній держадміністрації, при органах місцевого самоврядування.

Отже, тимчасовий.

Консультативний.

Дорадчий.

Тобто, така Рада консультує, радить тому органу, при якому вона створюється.

ВАЖЛИВО: Радити і консультувати – це допомагати, а не створювати конфлікти.

Як зазначено в п. 3 Типового положення Громадська рада:

·       сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні державними справами;

·       здійснює громадський контроль за діяльністю органу, при якому її створено;

·       сприяє врахуванню громадської думки органом, при якому вона створена.

З цього випливає кілька висновків.

По-перше, на базі Громадської ради формується дискусійний майданчик, на якому здійснюється громадське обговорення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. Саме на засіданнях Громадської ради повинні проходити основні словесні баталії, пошуки істини з різних питань державного управління.

По-друге, Громадська рада є представником громадськості в органах, при яких вона створена.

Громадськість – це взагалі все населення відповідної території. Але ж якщо все населення кинеться до органів влади обговорювати її діяльність, отримаємо безлад і анархію. Хочете обговорювати – будь-ласка до Громадської ради.

Якими нормативними документами визначається її дія?

Перш за все це Типове положення, затверджене Постановою КМУ від 03.11.2010 р. № 996. Останні зміни до цього Положення внесені Постановою КМУ від 14.05.2015 р. № 301.

На підставі Типового положення конкретна Громадська рада розробляє власне Положення, яке затверджується тим органом виконавчої влади, місцевого самоврядування, при якому створена така громадська рада (п. 2 Типового положення).

Тобто, конкретне Положення може відрізнятися від Типового положення.

Але тут слід сказати, що Типове положення складене досить виважено, збалансовано, розумно, тому суттєво відходити від його положень недоцільно.

Хто може входити до Громадської ради?

До складу Громадської ради можуть входити обрані представники інститутів громадянського суспільства, які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність на території України (див. п. 6 Типового положення):

·       громадських об’єднань,  

·       релігійних організацій,  

·       благодійних організацій,

·       творчих спілок, 

·       професійних спілок та їх об’єднань,

·       асоціацій,
організацій роботодавців та їх об’єднань, 

·       недержавних засобів масової інформації.

Від кожного інституту громадянського суспільства на установчі збори з виборів Громадської ради делегується один представник.

Це досить важлива норма! До складу Громадської ради можуть входити тільки представники різноманітних громадських тощо організацій. Кожна з таких організацій представляє певний прошарок суспільства і здійснює відповідну діяльність, несе обов’язки в межах такої діяльності. Наприклад, маємо благодійну організацію, яка займається підтримкою талановитих дітей. Така організація фактично здійснює діяльність з підтримки талановитих дітей, є результати її діяльності. То ж представник такої організації буде людиною справи, а не пустим балакуном.

Відповідно, до Громадської ради не може бути обрано людину, яка представляє тільки саму себе і яка не є уповноваженим представником відповідної організації.

Як підтвердити діловий статус відповідної організації і її представника?

В п. 8 Типового положення сказано, що для участі в установчих зборах для виборів Громадської ради організація подає ініціативній групі в тому числі біографічну довідку представника а також інформацію про результати діяльності організації:

·       відомості про проведені заходи,

·       реалізовані проекти,

·       виконані програми,  

·       друковані видання,  

·       подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо.

Вся ця інформація повинна підтверджувати, що перед нами люди справи. Саме такі люди достойні бути обрані до складу Громадської ради.

Якщо ж за організацією та/чи її представником не бачимо конкретних справ, то такому представнику не місце у Громадській раді.

Балакати і критикувати багато хто може. А робити справи – ні.

Кількість членів Громадської ради не може перевищувати 35 осіб (п. 7 Типового положення)!

Так, це дуже важливе положення. Не потрібно роздувати штати. Інакше замість роботи буде балаган. 

Хто не може бути обраний до Громадської ради?

Згідно з п. 6 Типового положення до складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів  громадянського суспільства, які є:

·       народними депутатами України, 

·       депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих  рад,

·       посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

Вибори Громадської ради

Перш за все орган, при якому планується створення Громадської ради утворює ініціативну групу.

Ініціативна група здійснює підготовчу роботу до проведення установчих зборів, організовує їх проведення.

Далі власне проводяться самі збори, на яких із складу представників організацій шляхом рейтингового голосування вибирається Громадська рада.

Наступний крок: Громадська рада шляхом рейтингового голосування обирає собі Голову і починає працювати.

Про автора

Ірина Степаненко

Ірина Степаненко

Депутат Полтавської обласної ради VII скликання. Фінансовий директор Групи компаній "Альфа-Капітал".

72
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему