Розмір тексту

Про реорганізацію районних відділів освіти у сервісні центри, децентралізація і дерегуляція

Про основні засади проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років.

Розглянуті питання, пов’язані з загальною середньою та дошкільною освітою та про реорганізацію районних відділів освіти у сервісні центри

 Проблеми, досвід і перспективи

Українська освіта - один із найбільших секторів суспільства, у якому працюють і здобувають освіту близько 9 млн осіб. Україна успадкувала від СРСР потужну розгалужену освітню систему з передовою на той час інфраструктурою. За роки незалежності фактично відбувалося екстенсивне використання матеріально-технічних, кадрових і організаційних ресурсів попередньої системи та пристосування їх до потреб незалежної держави.

 Основними напрямками реформи на державному рівні визначено: УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСУВАННЯ, МЕНЕДЖМЕНТ.

 Робоча група, що розробляє проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років вважає необхідним реорганізувати систему управління, фінансування і менеджменту освіти шляхом децентралізації, дерегуляції, запровадження інституційної, академічної і фінансової автономії навчальних закладів, дотримання принципу відповідальності навчальних закладів за результати освітньої і виховної діяльності.

 Децентралізація управління і дерегуляція

Передбачається:

Запровадження принципу субсидіарності. Перегляд обсягу і меж повноважень центральних і місцевих органів управління освітою, скорочення контрольно-наглядових функцій, жорстка й чітка регламентація процедур і повноважень інституцій, пов’язаних з контролем і наглядом.

Чітко визначити обсяг контрольно-звітної та облікової документації навчального закладу, звести його до мінімуму (21 позиція).

Реорганізувати районні управління і відділи освіти у сервісні центри (до 2017 року).

Залучати громадські, батьківські і наглядові ради до функцій контролю за дотриманням запланованого розвитку, надати їм повноваження ініціювати відкликання керівництва навчального закладу.

На законодавчому рівні чітко визначити межі компетенції навчальних закладів, заборонити будь-яким державним органам вимагати від шкіл виконувати функції, які не підпадають під ці компетенції.

 Запровадження електронного урядування

Передбачається запровадити суцільну електронну ідентифікацію всіх громадян України, які навчаються, на вході в освітню систему (електронний ID), що вимагає змін у законодавстві. Варіанти: надання батьками при вступі до НЗ ідентифікаційного номера платника податків (дитини), створення електронної особової картки.

 Менеджмент

Передбачається:

Перехід від адміністративно-розпорядчого управління навчальними закладами до системи освітнього менеджменту.

Запровадження школоцентричного (school-based) менеджменту, перенесення «центру ваги» в процесі ухвалення рішень на операційний рівень (рівень школи).

Запровадити єдиний стандарт та єдине уніфіковане управління ІКТ на всіх рівнях освітньої системи до 2020 року.

 Автономія та самоуправління навчальних закладів

Передбачається перехід до призначення директорів шкіл на конкурсній основі за 5-річним контрактом. Законодавчо визначити роль громадськості, зокрема опікунських рад в управлінні ЗНЗ.

 Контроль якості

Передбачається створити національну систему якості освіти (НСЯО) та запровадити єдину систему статистики і параметрів вимірювання якості освіти.

  Саме про необхідність реформування сфери управління та фінансування середньої освіти автор даної публікації виступав публічно у вигляді інших публікацій на даному ресурсі.

Це були витяги з проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років, що стосуються загальної середньої освіти.

Про автора

Євгеній Калінічук

Євгеній Калінічук

Магістр державного управління

20
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему