Розмір тексту

Руслана Базалук подала депутатське звернення щодо належного функціонування тероборони

Сьогодні подала депутатське звернення на розгляд профільних комісій: - з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформаційної політики, Регламенту, депутатської етики та антикорупційної політики;- з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів.

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, окупації частини її території, особливого значення для забезпечення обороноздатності держави набуває належне функціонування територіальної оборони.

Згідно з рішенням Полтавської міської ради сьомого скликання від 10 липня 2020 року затверджено міську комплексну цільову програму «Підтримка соціальних гарантій військовослужбовців та організація допомоги військовим частинам, установам Збройних Сил України, підприємствам, установам і організаціям м. Полтави, які залучаються до територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2020-2022 роки».

Основною метою Програми є реалізація державної політики у сфері оборони та мобілізаційної підготовки, спрямованої на підвищення обороноздатності та територіальної цілісності України, захисту прав та свобод мешканців міста Полтави.

Кінцевим результатом Програми є:

- участь у військово-патріотичному вихованні молоді і культурно-виховній роботі з військовослужбовцями, організація виступів кращих військовослужбовців Збройних Сил України під час проведення заходів військово-патріотичного спрямування, відзначення державних та професійних свят;

- спільне проведення заходів: "День відкритих дверей", з нагоди: святкування Дня створення військових частин Полтавського гарнізону, ритуалу складання Військової присяги молодим поповненням;

- сприяння у вирішенні питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців, сприяння направленню на навчання до спеціалізованих шкільних комунальних навчальних закладів міста дітей військовослужбовців;

- проведення ремонту та облаштування Полтавським ОМВК кабінетів призовної дільниці та лікарів позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії (придбання обладнання та меблів);

- проведення Полтавським ОМВК заходів з приписки та призову громадян на строкову військову службу (придбання паливо-мастильних матеріалів);

- проведення Полтавським ОМВК заходів з приписки та призову громадян на строкову військову службу (придбання друкованої продукції та канцелярських товарів, рекламної продукції, розміщення реклами в засобах масової інформації, на зовнішніх носіях реклами);

- проведення Полтавським ОМВК заходів з приписки та призову громадян на строкову військову службу (забезпечення оповіщення за допомогою рекомендованих листів);

- створення Полтавським ОМВК навчально-матеріальної бази роти охорони Полтавського ОМВК для проведення навчань, підготовки військовозобов’язаних до виконання завдань за призначенням (придбання обладнання, приладів, інвентарю, спорядження, медичних засобів, друкованої продукції);

- проведення Полтавським ОМВК агітаційно-роз’яснювальної роботи по залученню громадян до військової служби за контрактом та у резерві Збройних Силах України (придбання рекламної продукції, розміщення реклами в засобах масової інформації, на зовнішніх носіях реклами);

- оплата транспортних послуг перевізників для перевезення військовозобов’язаних які беруть участь у мобілізаційних заходах, згідно повноважень Полтавського ОМВК;

- створення навчально-матеріальної бази військової частини А7310 для проведення навчань, підготовки військовозобов’язаних до виконання завдань за призначенням (придбання обладнання, приладів, інвентарю, спорядження, медичних засобів та друкованої продукції, наметів, розрахованих не менш, як на 56 чол. – 19 комплектів);

- придбання обладнання, приладдя, інструментів, інвентарю, матеріальних засобів для забезпечення проведення тактичного навчання з резервістами військової частини А7310;

- створення навчально-матеріальної бази військової частини А7310 для проведення навчань, підготовки військовозобов’язаних до виконання завдань за призначенням (придбання обладнання, приладів, інвентарю, спорядження, медичних засобів, друкованої продукції);

- проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи по залученню громадян до військової служби у резерві Збройних Силах України і зокрема у військовій частині А7310 (придбання рекламної продукції, розміщення реклами в засобах масової інформації, на зовнішніх носіях реклами);

- оплата транспортних послуг перевізників для перевезення військовозобов’язаних які беруть участь у мобілізаційних заходах, згідно повноважень військової частини А7310;

- придбання обладнання, приладдя, інструментів, матеріальних засобів для забезпечення повсякденної діяльності військової частини А7310.

Основними завданнями Програми є:

- підвищення престижу строкової військової служби, військової служби за контрактом та у резерві Збройних Сил України, активізація військово-патріотичного виховання молоді та культурно-виховної роботи з військовослужбовцями;

- підтримання належного морально-психологічного стану військовослужбовців, профілактика нещасних випадків, попередження загибелі та каліцтва військовослужбовців;

- ствердження особистості військовослужбовців Збройних Сил України, як найвищої соціальної цінності, забезпечення правового захисту їх соціальних та духовних інтересів, найповніше розкриття їх здібностей в інтересах гармонійного розвитку громадян-патріотів, свідомих захисників Батьківщини;

- пропаганда здорового способу життя, організація дозвілля, розвиток фізичної культури і спорту, забезпечення потреб в медичному обслуговуванні та підтримання здоров'я призовників і особового складу військових частин та установ Збройних Сил України;

- сприяння у забезпеченні військових частин та установ Збройних Сил України технічними засобами електронно-обчислювальною, копіювальною та цифровою технікою, витратними матеріалами, канцелярськими засобами;

- впровадження в роботі Полтавського ОМВК, військових частин та установ Збройних Сил України сучасних інформаційних програм;

- сприяння у забезпеченні якісної підготовки організації та проведення навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів з питань територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, закупівля наметів;

- сприяння у наданні транспортних послуг з перевезення військовослужбовців, які беруть участь в мобілізаційних заходах згідно повноважень та у загальноміських заходах;

- реалізація конституційних прав і свобод військовослужбовців з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України з військових питань, іншими нормативно-правовими актами щодо призову, терміну проходження військової служби;

- підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;

- сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;

- сприяння вирішенню питань пов’язаних із задоволенням потреб у індивідуальному захисті військовослужбовців;

- поліпшення стану допризовної підготовки юнаків, військово-патріотичного виховання молоді та культурно-виховної роботи з військовослужбовцями;

- створення системи дружніх зв’язків військових частин та установ Збройних Сил України з навчальними закладами, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування;

- сприяння у матеріально-технічному забезпеченні військових частин і установ Збройних Сил України, підприємств, установ, організацій м.Полтави залучених до питань територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та цивільного захисту технічними засобами електронно-обчислювальної, копіювальної та цифрової техніки, витратних матеріалів, канцелярських засобів для якісного проведення навчальних зборів з питань територіальної оборони та мобілізаційної підготовки;

- здійснення якісної підготовки організації та проведення навчальних (перевірочних) і спеціальних військових зборів з питань територіальної оборони та мобілізаційної підготовки.

 Координація діяльності щодо виконання заходів Програми покладено на управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської міської ради. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформаційної політики, Регламенту, депутатської етики та антикорупційної політики міської ради.

У зв’язку з реорганізацією структури Полтавської міської ради та органів військового управління у вищевказаній програмі потрібно зробити наступні зміни тексту — замінити:

▪ з «Управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської міської ради» на «Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради»;

▪ з «Полтавський обласний військовий комісаріат» на «Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки»;

▪ з «Полтавський об’єднаний міський військовий комісаріат» на «Полтавський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки».

Згідно з частиною першою статті 70 «Видатки та кредитування місцевих бюджетів» Бюджетного кодексу України видатки та кредитування місцевих бюджетів включають бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, пов'язані з реалізацією програм та заходів згідно із статтями 89-91 цього Кодексу.

 Згідно з пунктом 17 частини першої статті 91 «Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» Бюджетного кодексу України заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення належать до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

Згідно з абзацом шостим статті 15 «Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони» Закону України «Про оборону України» організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та цивільним захистом забезпечують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи.

Враховуючи вищевикладене, прошу забезпечити фінансування заходів цієї програми. Особливу увагу звертаємо на пункти 13, 14, 15, 16, згідно з якими закладено фінансування у 2021 році матеріально-технічного забезпечення військової частини А7310, яка є підрозділом територіальної оборони.

Прошу запросити мене та Богдана Анатолійовича Пося, командира військової частини А7310, на чергове засідання наступних комісій:

- з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформаційної політики, Регламенту, депутатської етики та антикорупційної політики;

- з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів.

Руслана Базалук - депутатка Полтавської районної ради Руслана Базалук - депутатка Полтавської районної ради

Про автора

Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему