Розмір тексту

Руслана Базалук: плити священника Євтихія Павловського мають бути повернені на місце поховання

22 квітня мною було подане депутатське звернення щодо ситуації відносно могили та надгробної плити відомого церковного діяча 19 століття священника Євтихія Павловського.З цим питанням до мене звернулися віряни, та мешканці с. Горбанівки та м. Полтави. Особисто віднесла звернення в єпархію московського патріархату Филипу. 28.04.21 мені вже надійшла відповідь від Щербанівської сільської ради про клопотання з їх боку.

До мене звернулися віряни, мешканці с. Горбанівки та м. Полтави, з вимогою розібратися з ситуацією відносно могили та надгробної плити відомого церковного діяча 19 століття священника Євтихія Павловського.

Друкований орган Полтавскої і Переяславскої єпархії "ПОЛТАВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѣДОМОСТИ" у № 2 за 1863 рік на сторінці 40 пише:

«Всѣ эти свѣдѣнія переданы покойнымъ Священникомъ Горбаневской церкви, Евтихіемъ Павловскимъ, прослужившимъ при ней 51 годъ; а онъ получилъ эти свѣдѣнія отъ тогдашнихъ старожиловъ, почти современныхъ самому явленію Чудотворной иконы и отъ сына козака Горбаня, котораго Господь сподобилъ быть орудіемъ къ прославленію Божественнаго Лика Пречистой Его Матери. Кстати скажемъ здѣсь нѣсколько словъ объ этомъ достопамятномъ служителѣ алтаря Господня. Отличительною чертою его характера были кротость и теплота души, глубокое благоговѣніе и вниманіе къ святинѣ и самое строгое выполненіе своихъ обязанностей. Онъ отказывался отъ всѣхъ предлагаемыхъ ему повышеній, а единственною, задушевною его просьбою предъ Начальствомъ было дозволеніе, — быть погребеннымъ близь церкви, — что и сдѣлано по Архипастырскому благословенію въ Бозѣ почившаго Архіепископа Гедеона, въ воздаяніе долголѣтнихъ трудовъ, какъ выражено на гробницѣ досточтимаго Священнослужителя. Что касается дѣятельности его, то о ней всего лучше говоритъ нынѣ существующій каменный храмъ, тщаніемъ его въ 1812 г. заложенный и въ 1818 году оконченный.» (Див. Додаток 1.)

В перекладі на українську мову:

«Всі ці відомості передані покійним Священником Горбанівської церкви, Євтихієм Павловським, що прослужив при ній 51 рік; а він отримав ці відомості від тодішніх старожилів, майже сучасних самому явленню Чудотворної ікони і від сина козака Горбаня, якого Господь сподобив бути знаряддям до прославляння Божественного Лика Пречистої Його Матері. До речі, скажімо тут кілька слів про цього достопам'ятного служителя вівтаря Господнього. Відмінною рисою його характеру були лагідність і теплота душі, глибоке благоговіння і увагу до святині і найсуворіше виконання своїх обов'язків. Він відмовлявся від всіх запропонованих йому підвищень, а єдиним, задушевним його проханням перед начальством було дозвіл, — бути похованим коло церкви, — що і зроблено по Архіпастирському благословінню в Бозі спочилого Архієпископа Гедеона, в нагороду довголітніх праць, як виражено на гробниці високоповажного Священнослужителя. Що стосується діяльності його, то про неї краще за все говорить нині існуючий кам'яний храм, старанністю його в 1812 р закладений і в 1818 році закінчений.»

Отже, єдиним, задушевним проханням Священника Горбанівської церкви Євтихія Павловського було прохання бути похованим коло Горбанівської церкви.

У 30-тих роках ХХ століття Горбанівська церква була стерта з лиця землі, а його могила — сплюндрована.

Лише у 2008-2012 роках на місці старої Горбанівської церкви (за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Соборна, 1б), відновлено Храм Різдва Пресвятої Богородиці. При будівництві нової церкви було звершено перепоховання останків, які були перезахоронені на церковному подвір’ї. 21 вересня 2013 року новозбудований храм був освячений. (Див. Додаток 2. 

Один із священиків Полтавської і Миргородської єпархії УПЦ зробив добру справу: в одному із приймальних пунктів металобрухту викупив та зберіг надгробну плиту священика Євтихія Павловського, яка 25.10.2019 р. знаходилася на подвір’ї Богородицького Горбанівського жіночого монастиря, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Набережна, 2ц, де й була тоді сфотографована. (Див. Додаток 3.)

На плиті зроблено напис:

"Сей скромный металъ покрываетъ могилу, упокаивающую священноіерея Евтихія Павловскаго, который родился въ 4 день Апреля 1759 года отъ священноіерея Димитрія и жены его Агрепины Павловыхъ, священствовалъ 51 годъ. Тщаніемъ его въ 1812 году заложенъ, а в 1818 оконченъ и освященъ храмъ сей, въ виду Олтаря коего, въ воздаяніе долголѣтнихъ трудовъ, по Архипастерскому Благословенію Епископа Гедеона положенъ незабвеный прахъ его, въ 22 день Февраля 1839 года.

Миръ праху твоему, отецъ досточтимый".

В перекладі на українську мову:

"Цей скромний метал покриває могилу, яка упокоює священноієрея Євтихія Павловського, який народився в 4 день квітня 1759 року від священноієрея Димитрія і дружини його Агрепіни Павлових, священнодіяв 51 рік. Старанням його в 1812 році закладено, а в 1818 закінчено і освячений храм цей, на виду вівтаря якого, в нагороду довголітніх праць, по Архіпастирському Благословенню Єпископа Гедеона покладено незабутній прах його, в 22 день Лютого 1839 року.

Мир праху твоєму, батько високоповажний".

До Митрополита Полтавського і Миргородського Филипа (Романа ОСАДЧЕНКА) громада церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Горбанівки направила два листи, у яких вона висловила прохання допомогти відновити святиню, повернувши надгробну плиту на місце, де вона була встановлена. При цьому громада погоджується відшкодувати затрати на придбання плити за цінами, які діють на даний час. (Див. Додаток 4.)

Перший лист було відправлено 17.03.2020 р., а отримано особисто 18.03.2020 р. Другий лист було відправлено 22.05.2020 р., а отримано особисто 25.03.2020 р. (Див. Додаток 5.)

До цього часу відповідь на звернення громади так і не надійшла.

Враховуючи вищенаведене, прошу посприяти відновленню історичної справедливості, повернувши надгробну плину на місце поховання священника Євтихія Павловського, найбільшим бажанням якого було бути похованим на церковному подвір’ї Горбанівської церкви.

До звернення додаю:

 Додаток 1. "ПОЛТАВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѣДОМОСТИ", № 2 за 1863 рік, стор. 4, 60.

Додаток 2. Архівна довідка № 04-14/23 від 12.03.2020 р.

Додаток 3. Фотографії надгробної плити Священника Євтихія Павловського, зроблені 25.10.2019 р. на подвір’ї Богородицького Горбанівського жіночого монастиря, розташованого за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Горбанівка, вул. Набережна, 2ц.

Додаток 4. Лист до Владики Филипа від громади церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Горбанівки від 17.05.2020 р.

Додаток 5. Документи щодо отримання листів Владикою Филипом.

 Інформацію щодо прийнятого рішення і вжитих заходів прошу надіслати у 10-ти денний термін за адресою: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 50, оф. 35 та на електронну пошту [email protected] .

 Руслана Базалук - депутатка Полтавської районної ради

Про автора

Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему