Розмір тексту

Яніна Барибіна: туризм на Полтавщині потребує змін у статистиці

Як управляти тим, що важко порахувати? Як планувати  не опираючись на конкретні цифри, показники, не маючи статистичних даних галузі? Складне питання чи не так? А уявіть собі, що всі ці роки з часів Незалежності  український туризм  рухався хаотично, більшість програм розвитку писались «пальцем в небо», а все чому? Тому, що галузь не мала  сучасної всехохоплюючої методології статистики та ніколи не було проведено детального статистичного аналізу.

 "І ось це сталося! В Україні нарешті з’явився сателітний рахунок в туризмі! Що це дасть конкретно для Полтавщини: спитаєте ви. 

http://www.ntoukraine.org/nsts_analytics_ua.html

Розуміння того,  які економічні показники ми маємо, чого потребуємо і на кого орієнтуємось у програмах розвитку  туризму регіону. Статистика дає відповідь на питання, яку ж частку туристична галузь складає у формуванні ВВП. Завдяки  отриманим даним Туристичного барометру України (на кшталт туристичного барометру Всесвітньої туристичної організації)  ми тепер, знаємо, в Україні туризм займає не 1,5% ВВП, а 11,6%.

У Програмі розвитку туризму і курортів  у Полтавській області на 2021–2025 роки затвердженої  29  грудня на сесії Полтавської обласної ради йдеться передусім про створення туристичного продукту, розбудову туристичної інфраструктури.  Так,  в програмі зазначені дані Укрстату станом на 2020 рік туристичні послуги на території області надають 107 суб’єктів туристичної діяльності, у тому числі, туроператорів – 16, турагентів – 91. Кількість обслугованих туристів, за офіційними статистичними даними, склала 19 032 осіб, з них: туристів, що виїжджали закордон – 17884 осіб, охоплених внутрішнім туризмом – 973 особи. 

Обсяг наданих туристичних послуг склав 3758,4 тис. грн. Але чи є вони повними?  Чи є достовірними. Очевидно що ні. Бо наразі в Україні відсутній механізм збору оперативної статистичної інформації. Відповідно відсутність своєчасних достовірних показників унеможливлює якісне та ефективне управління галуззю туризму і курортів, зокрема і на регіональному рівні.

       Далі, в прийнятій програмі йдеться про необхідність створення цілісної ефективної системи, направленої на розбудову конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби як зовнішнього, так і внутрішнього туриста та забезпечення на цій основі комплексного розвитку територіальних громад області, їх соціально-економічного зростання за умови раціонального використання та збереження екологічної рівноваги, історико-культурної спадщини тощо.  

А ми з вами розуміємо, що  для визначення  «свого» туриста, нам вкрай необхідна точна, повна достовірна інформація про географію наших відвідувачів. 

Особливо актуальним є моніторинг туристичних потоків в умовах формування нових цільових обласних програм  та проєктів. Доречним він буде і в умовах реалізації операційної цілі 2.3. «Сталий розвиток креативних індустрій, культури та туризму» Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2027 року».

Необхідність виділення фінансування на реалізацію окремих програм обґрунтовується потенційним зростанням інвестиційних надходжень, формуванням і зміцненням іміджу Полтавщини та інше. І кожне таке рішення потребує надійного інформаційного забезпечення, що ґрунтується на розрахунку й аналізі кількісних індикаторів, в основі яких лежать статистичні дані. Розуміючи, яку валову додану вартість складає саме туристична  галузь в Полтавській області, буде значно легше  та  конструктивніше відстоювати  необхідність фінансування проєктів і програм розвитку туризму та курортів окремих дестинацій та  регіону в цілому" - наголосила депутатка Полтавської облради Яніна Барибіна.

"Я вже раніше наголошувала на необхідності  розвитку цифрових технологій в туризмі і впровадженні сучасних інформаційних комунікацій на Полтавщині, зокрема. Повторюсь знову. Як наголошують  експерти проєкту розробки  Методології статистики  в туризмі: «вдосконалення національної системи туристичної статистики, її адаптація до потреб користувачів, переведення на доступну цифрову платформу — ось актуальні для української сфери туризму завдання, вирішення яких дасть можливість краще розуміти ринкові тенденції, відслідковувати закономірності розвитку туризму; враховувати просторові особливості; визначити й оцінити цільові ринки» це питання актуалізується і для Полтавщини і розвитку  її туризму. 

Отже, інформація, яку містить Туристичний барометр Національної туристичної організації України буде корисною та цікавою підприємцям, органи державної та місцевої влади, зокрема пов’язаних із інвестуванням або фінансуванням туристичних проектів", - резюмувала депутатка Полтавської облради Яніна Барибіна.

Про автора

Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему