Розмір тексту

Право на членство та об'єднання в політичні партії треба врегулювати

Нещодавно у ВР зареєстрував законопроект № 10170 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання права на членство та об'єднання в політичні партії».

На сучасному етапі розвитку України за умов триваючих у державі відповідальних реформ, а також з урахуванням значної політизованості та корумпованості державної служби, правоохоронних органів, силових структур, судів та наявного рівня політичної культури як політичних діячів, так і службовців зазначених органів, доцільним є вжиття додаткових заходів з метою забезпечення стабільності та ефективності служби як базової основи реформаційних процесів.

Серед основних тез вищезазначеного документа є:

·        визначити поняття «обмеження права на об’єднання в політичні партії», під яким розуміється передбачене міжнародними нормативно-правовими актами та національним законодавством і зумовлене необхідністю забезпечення національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей звуження змісту даного права, яке застосовується щодо окремих цілей та методів діяльності пар партій, а також на окремих територіях країни або до окремих категорій осіб;

·        встановити обмеження щодо членства в політичних партіях, надавши можливість визначати таке обмеження окремими Законами України та вилучити норму щодо зупинення членства у партії на час перебування на відповідних посадах державних органів та служб.

·        для захисту членів політичних партій від безпідставного та необґрунтованого виключення з партії закріпити норму, яка б на законодавчому рівні гарантувала належну процедуру оскарження рішень про виключення з політичної партії, що підвищить рівень гарантування права на об'єднання в політичні партії;

·        членство у партії зможуть мати громадяни, які володіють правом голосу на виборах;

·        ввести заборону належності до політичної партії та професійних спілок у період військової служби та заборону належності до політичної партії у період роботи у Збройних Силах України. Наразі членство у партії припиняється лише на період служби чи роботи у ЗСУ.

Моя позиція

Для впровадження принципів позапартійності, політичної нейтральності та політичної неупередженості службовців та працівників державних органів та служб, які отримали правове закріплення в українському законодавстві різних років, шляхом обмеження політичної активності цих осіб у політичному дискурсі сучасної української держави потрібно внести зміни до ЗУ «Про політичні партії в Україні». Тому й зареєстрував законопроект № 10170. Його прийняття сприятиме створенню правового підґрунтя для обмеження членства у політичних партіях працівників та службовців державних органів та служб з метою неупередженого виконання ними покладених на відповідні органи завдань.

Про автора

Юрій Бублик

Юрій Бублик

Народний депутат України VII-VIII скл.

1490
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему