Розмір тексту

Ринок іпотечних заставних потрібно реформувати заради пожвавлення економіки

Вчора зареєстрував у парламенті законопроект №6484 щодо реформування іпотечної заставної.

Ефективна робота іпотечних заставних — обов’язкова умова розвитку економіки 

Зараз в Україні, як і у більшості країн з перехідною економікою, потреба суб’єктів господарювання у кредитуванні перевищує фінансові можливості банків.Вони стримуються традиційно вирішувати проблеми нестачі коштів позичанням вінших банків або об’єднання з ними. 

Причина — їхня невпевненість у поверненні кредиту позичальником та відсутністю ефективного механізму відшкодування збитків від неналежного виконання зобов’язань. Тому оберти набирають інші інструменти залучення фінансових ресурсів: випуск і продаж цінних паперів, забезпечених активами, зокрема заставна.

Правове забезпечення обігу заставних здійснюється:

1) Цивільним та Господарським кодексами України;

2) Законами України (ЗУ) «Про іпотеку» та «Про цінні папери та фондовий ринок»;

3) іншими нормативно-правовими актами. 

Законодавча неузгодженість шкодить підприємництву

Через «молодість» заставних вітчизняного господарського обороту, у законодавстві є протиріччя. Наприклад, високий ступінь неузгодженості з нормами інших законодавчих актів. Зокрема тих, що регламентують відносини у сфері випуску цінних паперів, звернення стягнення при порушенні стороною зобов’язань. Окремі відносини, що виникають на тому чи іншому етапі «життєвого циклу» заставної, не отримали правової регламентації, що ускладнює роботу українського ринку іпотек.

Через суперечності у законодавстві виникає необхідність внесення змін до трьох документів — ЗУ «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та до Господарського процесуального кодексу, —які врегулюють розвиток обігу заставних.

Ці зміни спровоковані новим підйомом впровадження в господарські правовідносини іпотечних заставних.

Моя позиція: робота ринку іпотечних закладних потребує змін

Суперечності у законодавстві свідчать про потребу внесення змін до вищеназваних документів. Законопроект № 6484, який я подав, їх і стосується. Його прийняття дозволить:

• уточнити законодавче визначення заставної;

• врегулювати зміст реквізитів закладної;

• розширити повноваження державного реєстратора;

• запровадити процедуру держреєстрації відомостей про анулювання заставної та видачу замість неї нової;

• захистити права боржника/іпотекодавця від зловживань з боку іпотекодержателя або власника заставної;

• створити правове підґрунтя для роботи ринку іпотечних заставних у сфері господарювання.

Про автора

Юрій Бублик

Юрій Бублик

Народний депутат України VII-VIII скл.

1490
Останні публікації:

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему